Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mikulová-Thulstrupová, Marie


Překladatelka z dánštiny. V letech 1945-1946 studovala protestantskou teologii ce Štarsburku a studia dokončila na evangelické teologické fakultě v Praze. Provdala se v Dánsku a spolu s manželem působila na teologické fakultě v Kodani. V dánské státní církvi sloužila jako farářka.