Skip to main content

Authority detailRelations: dědické právo
Relations: panovnické dynastie
Relations: panovníci
Relations: monarchie
Relations: následnictví trůnu
Relations: právo nástupnické