Skip to main content

Detail autorityVazby: Kirkendallův jev
Vazby: fyzika kovů
Vazby: intermetalické sloučeniny
Vazby: kovové materiály
Vazby: metabolismus kovů
Vazby: metaloproteiny
Vazby: nauka o kovech
Vazby: organokovové sloučeniny
Vazby: alkalické kovy
Vazby: antimon
Vazby: bismut
Vazby: cín
Vazby: drahé kovy
Vazby: gallium
Vazby: indium
Vazby: kovy alkalických zemin
Vazby: kovy vzácných zemin
Vazby: lehké kovy
Vazby: neželezné kovy
Vazby: olovo
Vazby: platinové kovy
Vazby: přechodné kovy
Vazby: skandium
Vazby: thallium
Vazby: toxické kovy
Vazby: těžké kovy
Vazby: ušlechtilé kovy
Vazby: čisté kovy
Vazby: železné kovy
Vazby: chemické prvky
Vazby: minerály