Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: ec-----
Vazby: Morava (Česko)
Vazby: Velká Morava (říše)
Vazby: Moravia Magna
Vazby: Grossmähren
Vazby: Great Moravia Empire

Citace: Evropa v proměnách staletí
Historický státní útvar rozkládající se původně na území střední a jižní Moravy, jihozápadního a středního Slovenska a v přilehlých oblastech Čech, Rakouska a Maďarska.