Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Parker, Robert B., 1932-2010

Väzby: Atkins, Ace, 1970-
Väzby: Brandman, Michael
Väzby: Parker, Robert Brown, 1932-2010

Citácia: LC (Names)
Citácia: Jeho: Hugger Mugger
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citácia: NKC
Citácia: Jeho: Vysoké sázky
Americký spisovatel, autor detektivních románů.