Skip to main content

Detail autority



Vazby: Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
Vazby: marginální skupiny
Vazby: podporované zaměstnávání
Vazby: prostupné bydlení
Vazby: sociální vyloučení
Vazby: sociálně ohrožené rodiny
Vazby: tréninkové zaměstnávání
Vazby: bezdomovci
Vazby: bezdomovkyně
Vazby: chudí
Vazby: děti se sociálním znevýhodněním
Vazby: mládež se sociálním znevýhodněním
Vazby: nezaměstnaní
Vazby: osoby se zdravotním postižením
Vazby: osoby společensky nepřizpůsobené
Vazby: žebráci
Vazby: sociálně slabé skupiny
Vazby: sociálně znevýhodněné skupiny
Vazby: znevýhodněné skupiny
Vazby: rizikové skupiny
Vazby: handicapované skupiny
Vazby: skupiny sociálně ohrožené
Vazby: skupiny sociálně slabé
Vazby: skupiny sociálně znevýhodněné
Vazby: skupiny znevýhodněné
Vazby: skupiny rizikové
Vazby: skupiny handicapované