Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bandit, Rad, 1979-

Vazby: Bandit, Radka, 1979-
Vazby: Radka, Hetmánková, 1979-
Vazby: Pavlová, Radka Hetmánková, 1979-

Citace: Bandit, Rad: Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce, 2015
Citace: www(Jako doma), cit. 1. 3. 2016
Citace: www(Český rozhlas), cit. 1. 3. 2016
Citace: www(Živnostenský rejstřík), cit. 1. 3. 2016
Narozen 11. 9. 1979. Sociální pracovnice, publicistka, spoluzakladatelka organizace Jako doma zaměřená na problematiku bezdomovectví.