Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bandit, Rad, 1979-

Väzby: Bandit, Radka, 1979-
Väzby: Radka, Hetmánková, 1979-
Väzby: Pavlová, Radka Hetmánková, 1979-

Citácia: Bandit, Rad: Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce, 2015
Citácia: www(Jako doma), cit. 1. 3. 2016
Citácia: www(Český rozhlas), cit. 1. 3. 2016
Citácia: www(Živnostenský rejstřík), cit. 1. 3. 2016
Narozen 11. 9. 1979. Sociální pracovnice, publicistka, spoluzakladatelka organizace Jako doma zaměřená na problematiku bezdomovectví.