Skip to main content

Detail autority



Vazby: trestní politika
Vazby: kriminologický výzkum
Vazby: penologie
Vazby: viktimologie
Vazby: sociologie
Vazby: kriminální sociologie