Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Janoušek, Vojtěch, 1897-1969
Datum narození: 13.07.1897
Místo narození: Slatinice
Datum úmrtí nebo zániku: 07.04.1969
Místo úmrtí nebo zániku: Prostějov (Česko)

Obor působení: pedagog, historik, vlastivědný pracovník, odborný spisovatel
Působení neboli činnost: Prostějovsko
Působení neboli činnost: Haná (Česko)

Citace: PNP-LA
Citace: Eliáš, B.: K životnímu jubileu dr.V.Janouška.=VVM, 19, 1967, č.2, s.297-298.;Eliáš-Žáček, B.: Historik Hané.=ZVÚO, 1969, č.145, s.14-15.;Spronger, Jan: Co dala Haná české literatuře.Olomouc 1947, s.37.;Štolbová, J.: PhDr.Vojtěch Janoušek.Regionál.personál.bibliografie.Prostějov, OK 1982.;.
Narozen 13.7.1897 ve Slatinicích u Olomouce, zemřel 11.3.1969 v Prostějově. Středoškolský profesor, historik, místopisec.
Zasloužil se o zkvalitnění kronikářské práce na Prostějovsku. Autor publikací Dějiny Prostějova, Lázně Slatinice aj.