Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Babler, Otto František, 1901-1984
Datum narození: 26.01.1901
Místo narození: Zenica (Bosna)
Datum úmrtí nebo zániku: 24.02.1984
Místo úmrtí nebo zániku: Olomouc (Česko)

Obor působení: překladatel, literát, knihovník
Působení neboli činnost: Olomouc (Česko), Samotišky
Vazby: Babler, Otto Franjo, 1901-1984
Vazby: Babler, O. F., 1901-1984

Citace: PNP-LA
Citace: A2 10/20069, str. 29
Citace: Dante Alighieri: Božská komedie. Překlad Otto František Babler. 8. vyd. (v Odeonu 3. vyd.). Praha: Odeon, 1989
Citace: Babler, O. F.: Angelus Silesius in den slavischen Literaturen. [Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1956].
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 20. 9. 2016
Citace: Korhoň, Miloš - Vintrová, Tereza (eds.): Chrám věd a múz, 2016, s. 223
Narozen 26. 1. 1901 v Zenici (Bosna), zemřel 24. 2. 1984 v Olomouci. Úředník, knihovník v Olomouci, romanista, překladatel z mnoha jazyků, bibliofil, pořadatel výborů, též básník a kreslíř.
Studoval reálné gymnázium v Sarajevu, později německou reálku v Olomouci, kam se přestěhoval s matkou. Ovládal srbochorvatštinu, češtinu, němčinu a francouzštinu, po maturitě (1919) intenzivně studoval ruštinu, polštinu, angličtinu a italšitnu. Věnoval se literární činnosti, především překladatelství. Mezi lety 1926 - 46 vydával bibliofilsky edice antologií a překladů z evropských literatur s názvem Hlasy (48 svazků). R. 1928 přesídlil trvale do Samotišek, po získání československé občanství pracoval od r. 1935 jako knihovník Obchodní a živnostenské komory v Olomouci, po jejím zrušení přešel r. 1948 do Státní vědecké knihovny v Olomouci, odkud odešel po onemocnění zraku r. 1956 do důchodu. Působil též na obnovené olomoucké univerzitě jako lektor srbochorvatštiny. Jeho životním dílem je převod Dantovy Božské komedie do češtiny. Přeložil též několik Shakespearových dramat, do literární přílohy švýcarského listu Die Tat posílal deset let převody českých a slovenských autorů, psal aforismy. V 70. letech se v rámci olomouckého regionu věnoval přednáškové činnosti z oblasti literatury. Laureát Ceny m. Olomouce in memoriam za rok 1998.