Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Dědová, Mária


Citácia: Dědová, M.: Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania
Citácia: SNK, cit. 17. 10. 2011
Slovenská vysokoškolská učitelka, zaměřená na problematiku násilí, agrese a šikany.