Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dědová, Mária


Citace: Dědová, M.: Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania
Citace: SNK, cit. 17. 10. 2011
Slovenská vysokoškolská učitelka, zaměřená na problematiku násilí, agrese a šikany.