Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Kressa, Jiří, 1970-


Citácia: Cimlová, Daniela: Rodinná terapie ve Středisku výchovné péče Spirála v Českém Krumlově [diplomová práce]
Citácia: www(Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity)
Citácia: Interní databáze Jihočeské univerzity
Narozen 20. 3. 1970. Vysokoškolský učitel a lektor speciální pedagogiky, výchovného poradenství.