Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Kollerová, Lenka

Relations: Fráňová, Lenka

Citation: Fráňová: Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů. Čs. Psychol., roč. 50, č. 6 (2006), s. 533-542.
Citation: www(PsU AV CR, v.v.i. - PhDr. Lenka Fráňová), cit. 10. 5. 2012
PhDr., Ph.D., psycholožka (Psychologický ústav AV ČR ). Specializuje se na depresivní symptomy u dětí a dospívajících, školní podvýkonnost, genderové rozdíly a rozdíly mezi pohlavími v osobnostních rysech a psychopatologii.