Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Shaw, Bernard, 1856-1950

Vazby: Shaw, G. B. 1856-1950
Vazby: Shaw, George Bernard, 1856-1950
Vazby: Šo, Bernard, 1856-1950
Vazby: Šou, Bernard, 1856-1950

Citace: Dům zlomených srdcí
Citace: NKC
Citace: Nazad k Mafusailu
Citace: P'jesy
Citace: Pygmalion
Citace: LC (Names)
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu.