Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Much, Theodor, 1942-


Citace: Much, T.: Svár bratří v domě izraelském
Citace: Much, T.: Kdo zabil rabiho Ježíše? :náboženské kořeny nenávisti vůči Židům
Citace: DNB, cit. 6. 1. 2012
Citace: ONB, cit. 6. 1. 2012
Autor prací z oblasti judaismu a mezináboženského dialogu, povoláním lékař - dermatolog. Narozen v Palestině, působí v Rakousku.