Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Reichel, Jiří, 1947-


Citation: Jeho: Kapitoly systematické sociologie
Narozen v r. 1947. Od r. 1990 člen katedry andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze.