Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Reichel, Jiří, 1947-


Citace: Jeho: Kapitoly systematické sociologie
Narozen v r. 1947. Od r. 1990 člen katedry andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze.