Skip to main content

Detail autority

Německo
Jiný tvar jména: Deutschland
Jiný tvar jména: Bundesrepublik Deutschland
Jiný tvar jména: BRD
Jiný tvar jména: Spolková republika Německo
Jiný tvar jména: Bavorská republika rad (1919)
Jiný tvar jména: Německo (americká okupační zóna, 1945-1955)
Jiný tvar jména: Německo (britská okupační zóna, 1945-1955)
Jiný tvar jména: Německo (francouzská okupační zóna, 1945-1955)
Jiný tvar jména: Německo (okupační zóny, 1945-1955)
Jiný tvar jména: Německo (sovětská okupační zóna, 1945-1955)
Jiný tvar jména: Německo jižní
Jiný tvar jména: Německo severní
Jiný tvar jména: Německo východní
Jiný tvar jména: Německo západní
Jiný tvar jména: Německo-oblasti východní (do r. 1945)
Jiný tvar jména: Německá demokratická republika
Jiný tvar jména: Německá spolková republika
Jiný tvar jména: Prusko
Jiný tvar jména: Výmarská republika (1919-1933)
Jiný tvar jména: země bývalé NDR
Jiný tvar jména: Bavorsko (Německo)
Jiný tvar jména: Berlín (Německo : spolková země)
Jiný tvar jména: Braniborsko (Německo)
Jiný tvar jména: Brémy (Německo : spolková země)
Jiný tvar jména: Bádensko-Württembersko (Německo)
Jiný tvar jména: Dolní Sasko (Německo)
Jiný tvar jména: Durynsko (Německo)
Jiný tvar jména: Hamburk (Německo : spolková země)
Jiný tvar jména: Hesensko (Německo)
Jiný tvar jména: Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo)
Jiný tvar jména: Porýní-Falc (Německo)
Jiný tvar jména: Sasko (Německo)
Jiný tvar jména: Sasko-Anhaltsko (Německo)
Jiný tvar jména: Severní Porýní-Vestfálsko (Německo)
Jiný tvar jména: Sársko (Německo)
Jiný tvar jména: Šlesvicko-Holštýnsko (Německo)
Zobrazit na mapě

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě