Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bauman, Zygmunt, 1925-2017
Dátum narodenia: 1925
Miesto narodenia: Poznaň


Citácia: Myslet sociologicky
Citácia: NKC
Citácia: NUKAT, cit. 10. 1. 2017
Citácia: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 10. 1. 2017
Polský sociolog, autor knih o modernitě a postmoderním způsobu života. Po r. 1968 odešel do Velké Británie. Za jeho hlavní přínos je považována analýza tzv. ambivalence modernity a jeho výklad holocaustu.