Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fiala, Jiří, 1944-
Národnost: česká
Datum narození: 03.04.1944
Místo narození: Olomouc (Česko)

Obor působení: literární historik, literární kritik, vysokoškolský pedagog
Působení neboli činnost: 1973-
Působení neboli činnost: Olomouc (Česko), Univerzita Palackého
Vazby: Fiala, Jiří, 1944-

Citace: NKC
Narozen 3.4.1944 v Olomouci. Doc., PhDr., CSc., vysokoškolský pedagog, specializuje se na českou literaturu 19. století, regionální historii a folkloristiku, práce z oboru, básník a proazik, pořadatel sborníků.
Od r. 1973 působí na Katedře bohemistiky FF UP, od r. 2002 prof. tamtéž. Působil také na polských univerzitách ve Varšavě a Katovicích. Zabývá se převážně českou literaturou 18. a 19. století, folkloristikou a regionálními dějinami, věnuje se rovněž textologii a editologii, je společníkem nakladatelství DANAL. Podílel se na vzniku několika desítek vědeckých i popularizačních knih (např. Dějiny města Olomouce v datech, Voda pro Olomouc - Z historie zásobování města Olomouce vodou, Olomoucké baroko, Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích). Autor literárněvědných studií o Josefu Dobrovském. Pravidelně publikuje v literárních a kulturních časopisech, v Českém rozhlase Olomouc vede Putování za moravskou lidovou písní. Prof. PhDr., CSc. Laureát Ceny města Olomouce za rok 2011.