Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Musil, Jiří V., 1941-
Nationality: česká
Birth date: 26.11.1941
Place of birth: Olomouc (Česko)

Field of business: univerzitní profesor, psycholog, vlastivědný a odborný spisovatel
Work or activity: Olomouc (Česko) : 1968-, Univerzita Palackého
Work or activity: Plzeň
Work or activity: Opava (Česko)
Work or activity: Uničov (Česko)
Work or activity: Holčovice
Work or activity: Praha (Česko)
Work or activity: Brno (Česko)
Relations: Musil, Jiří Václav, 1941-
Relations: Musil, Jiří, 1941-
Musil, Jiří Václav, 1941-, Musil, Jiří Václav, 1941-, Musil, Jiří V., 1941-, Musil, Jiří, 1941-
Citation: Kdo je kdo 91/92
Citation: V sýpkách ducha. Olomouc 1992.S.192.
Citation: zel. složky
Citation: osobní sdělení, další místa působení
Narozen 26.11.1941 v Olomouci. Doc., PhDr., psycholog a publicista, psychologicko pedagogické práce, vlastivědné práce, literární eseje, divadelní publicistika a kritika, překlady, práce v oboru bibliofilie.
V roce 1958 absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Znalec historie Olomouce a okolí. Pedagogicky působí na UP od roku 1968. Do roku 1971 na pedagogické fakultě, katedře psychologie. Po roce 1990 externě na FFUP a CMTF. Autor publikací o Svatém Kopečku. Na jaře 1998 zvolen předsedou Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.