Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Paglia, Camille, 1947-

Väzby: Paglia, Camille Anna, 1947-

Citácia: LC (Names), cit. 29. 4. 2016
Citácia: Paglia, Camille: Sex, art, and American culture, 1992
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 29. 4. 2016
Americká sociální kritička a esejistka, vysokoškolská pedagožka. Je známa svou kritikou amerického feminismu a francouzského poststrukturalismu.