Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Emrys, Barbara


Citace: Ruiz, Miguel - Emrys, Barbara : Toltécké umění života a smrti, 2015
Citace: LC (Names), cit. 6. 10. 2015
Americká autorka, píše a přednáší o osobnostním rozvoji, sebepoznání a plnohodnotném životě.